Ποιοί μαθητές μπορουν να ενταχθούν σε διαδικτυακά τμήματα.